1000 đơn đặt hàng đầu tiên với UMIDIGI F2, Nhận Upods miễn phí

 

UMIDIGI F2 World Premiere - Điện thoại camera Android 10 Quad đầu tiên của thế giới. 1000 đơn đặt hàng đầu tiên với UMIDIGI F2, Nhận Upods miễn phí! Mua điện thoại thông minh UMIDIGI trong Lễ hội thương hiệu, sẽ được bảo hành 12 + 3 = 15 tháng.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.