11.11: CƠN LỐC GIÁ SỐC

 

????Giảm 11% tất cả các sản phẩm thuộc ngành hàng Điên Tử + Điện Lạnh. ????Giảm 20% tất cả các sản phẩm thuộc ngành hàng Gia Dụn

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.