12.12 Birthday Sale - Sale Sinh Nhật

 

- Flash Sale Sinh nhật - giảm 50%. - Lấy mã miễn phí vận chuyển đơn từ 50K: 0h - 2h. - Miễn phí vận chuyển đơn từ 150K: Các khung giờ còn lại trong ngày.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.