12.12 SUPER SALE

 

????Ngày 12/12: + Nhập mã SUPER8 giảm thêm 8% tất cả sản phẩm + Nhập SUPER10 mã giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Nhập SUPER14 mã giảm 12% và hoàn 2% cho đơn hàng từ 1 triệu +Mã giảm tối đa 120K, hoàn tối đa 30K + Freeship đơn hàng từ 112K - áp dụng khung giờ 10h-12h. + Flash Deal 12K + Tặng lịch cho 100 ĐH giao nhanh >500K đầu tiên + Flash sale sản phẩm 12K, 112K... ( update Flash sale trang chủ theo rule) ???? Ngày 13-15/12: + Mã ONLY7 giảm 7% cho đơn hàng. +Mã ONLY9 giảm 9% cho đơn hàng từ 800K. +Mã ONLY10 giảm 10% đơn hàng từ 300K sản phẩm giao nhanh. +Top Brand giảm 12%.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021