50 năm Samsung tiên phong đột phá công nghệ

 

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.