6.6 Sale Giữa Năm - Giảm 50%

 

50% off - Free shipping - Voucher 666k

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.