8.8 Sale vạn deal khủng

 

Ngày 07.08 + Mã KHM24 giảm 10% cho tất cả đơn hàng áp dụng TVM + Mã KHM15 giảm 10% và hoàn ví 5% cho đơn hàng từ 500K áp dụng cho TVM Ngày 8/8 + Mã BIGSALE8 giảm 8% cho tất cả ĐH + Mã BIGSALE10 giảm 10% cho ĐH >500K + Mã BIGSALE18 giảm 15% cho List SP (mk 10% - md 5%) và hoàn tiền 3% (max 30K) + Flash sale 8K + Đồng giá X8K/ XX8K Ngày 9/8 + Mã MBS9 giảm 9% cho thành viên Membership + Mã MBS13 giảm 10% và hoàn 3% cho ĐH >600K của Membership ** Tất cả các giảm tối đa 100K"

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021