9/9 Sale Khổng Lồ

 

Mã SUPER9 giảm 9% cho tất cả đơn hàng + Mã SUPER10 giảm 10% cho đơn hàng từ 500K + Mã SUPER15 giảm 12% cho đơn hàng từ 1.000.000 hoàn thêm 3% vào yes ví (tối đa 30K) -- Giảm tối đa 120K + Giựt mã 99%, 79%, 59%, 39% (giảm tối đa 100k) + Flash deal 9K + Đồng giá 99K, 199K, XX9K + Freeship 99K theo khung giờ 10H - 14H + Mã giảm giá tối đa 120k/ đơn hàng +Top 100 sản phẩm hot

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.