Bảo Hiểm Sức Khỏe VBI - Giảm 10%

 

Nhập CSSK111 tặng 300.000đ cho ĐH từ 30 triệu. Nhập CSSK112 tặng 180.000đ cho ĐH từ 16 triệu. Nhập CSSK113 tặng 100.000đ cho ĐH từ 9 triệu.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.