BE MY VALENTINE - DUY NHẤT NGÀY 11/02

 

Mã VLT10 giảm 10% cho đơn hàng Mỹ Phẩm bất kỳ (tối đa 100k) + Mã VLT12 giảm 12% cho đơn hàng Mỹ Phẩm từ 800k (tối đa 100k) + Ưu đãi từ 8 thương hiệu HOT (mã 15%) + List sản phẩm ILOVEU giảm thêm 12%

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.