Bệnh viện Hồng Ngọc - Ưu đãi đến 25%

 

BH Hồng Ngọc: Tặng 01 gói khám sức khỏe dành cho trẻ em trị giá 1.205.000 VND hoặc 01 gói khám sức khỏe dành cho nam trị giá 1.960.000 VND hoặc 01 gói khám sức khỏe dành cho nữ trị giá 2.260.000 VND Miễn phí 10 lần khám/ năm. Mỗi lần khám trị giá 200.000 VND. Không giới hạn số lần khám bảo hiểm/ năm. Áp dụng từ 1/6/2019 – 10/7/2019 Khám SK tổng quát: Giảm 25%, Orthor K - Khuyến mãi. Gói IUI và khám sàng lọc trước khi làm IVF.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.