Bệnh viện Thu Cúc - Giảm 10% Độc quyền

 

Giảm 10% Độc quyền: 1. Khám Sức Khỏe & Tầm Soát Ung Thư: 16 sản phẩm có giá từ 2.2 tr - 13 tr VND. 2. Thai sản trọn gói: 40 sản phẩm có giá từ 16.5 tr đến 50.9 tr VND. Khu vực: Hà Nội

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021