Bệnh viện Thu Cúc - Giảm 10% Độc quyền

 

Giảm 10% Độc quyền: 1. Khám Sức Khỏe & Tầm Soát Ung Thư: 16 sản phẩm có giá từ 2.2 tr - 13 tr VND. 2. Thai sản trọn gói: 40 sản phẩm có giá từ 16.5 tr đến 50.9 tr VND. Khu vực: Hà Nội

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.