????Black Friday - Đồng giá vé 36K????

 

???? Hình thức khuyến mại áp dụng: đồng giá 36.000 VNĐ cho hạng giá vé Economy Saver Max ???? Kênh bán & đối tượng áp dụng: tất cả kênh bán của BAV (Đại lý online OTA, website B2C, Mobile App, Đại lý offline, CTO) ???? Thời gian bán: Từ 00:01’ đến 23:59’ ngày 27/11/2020 (01 ngày duy nhất) ???? Đường bay áp dụng: tất cả các đường bay nội địa BAV đang bán trên website TMĐT, ngoại trừ các đường bay đi từ/đến Côn Đảo. ???? Thời gian bay áp dụng: 04/12/2020 – 27/03/2021 ???? Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo điều kiện hạng giá vé đã mua

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.