Bộ dụng cụ máy khoan kèm súng bắn keo

 

Bộ dụng cụ máy khoan kèm súng bắn keo

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.