Brand fest-QCY: Khuyến mãi hấp dẫn

 

Giới thiệu Sản phẩm mới QCY T3, QCY L2. 100 người dùng đầu tiên đặt hàng QS1 / QS2 / T3 / L2 trong Brank Fest sẽ nhận được sản phẩm tương tự. Người dùng đặt hàng trong Brank Fest sẽ nhận được một túi lưu trữ. Người dùng đặt hàng bao gồm hai hoặc nhiều hơn bất kỳ mặt hàng trong Brank Fest sẽ được giảm thêm 5%. Rất nhiều coupon giảm giá giới hạn sẽ được thu thập vào ngày 10 tháng 7.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021