Bùng nổ hoa hồng cực đỉnh cùng L’oreal

 

THƯỞNG LÊN ĐẾN 35.8%

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.