Cao khô tặng trà túi

 

Mua 01 hộp cao khô tặng 01 gói trà túi lọc trị giá 85k

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.