Chào thứ 4 - Bay Bamboo vô tư

 

Giá vé ưu đãi chỉ từ 69k trở lên. Áp dụng với tất cả các đường bay cả Nội địa và Quốc Tế. Giá vé ưu đãi hàng tuần cho tất cả các chặng bay Nội địa và Quốc tế, chỉ từ 69k trờ lên. Triển khai vào thứ 4 hàng tuần từ 00:01' - 23:59'

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021