Chào thứ 4 - Bay Bamboo vô tư

 

Giá vé ưu đãi chỉ từ 69k trở lên. Áp dụng với tất cả các đường bay cả Nội địa và Quốc Tế. Giá vé ưu đãi hàng tuần cho tất cả các chặng bay Nội địa và Quốc tế, chỉ từ 69k trờ lên. Triển khai vào thứ 4 hàng tuần từ 00:01' - 23:59'

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.