CHRISTMAS 2019 - SALE ĐỈNH CUỐI NĂM

 

FLASH SALE 1K VÀ GIẢM 65%. BUFFET COUPON. MA TRẬN MÃ GIẢM GIÁ. MÃ GIẢM GIÁ MỪNG NĂM MỚI. GAME: MẢNH GHÉP FAHASA DAY

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.