CHUNG TAY TOÀN DÂN - NHẬN QUÀ CHỤC TẤN

 

CHỈ 10K - TẶNG BẠN CHỐNG CORONA. DEAL BÌNH ỔN + HOÀN TIỀN BÌNH ỔN (Hoàn 20% tối đa 50K, đơn hàng từ 100K, áp dụng cho sản phẩm trong chương trình). COMBO CHỐNG DỊCH - MUA 1 TẶNG 1. GIAO 3H - NHẬN LIỀN KHÔNG PHIỀN VÌ DỊCH. BÌNH ỔN TẠI KHO - QUÀ TẶNG ẤM NO. BẢO VỆ BẢN THÂN - NHẬN QUÀ CẢ THÁNG.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.