Chương trình khuyến mãi MUA 1 TẶNG 1

 

Mua 1 tặng 1 bảo hiểm tai nạn toàn diện. Sản phẩm: Bảo hiểm tai nạn toàn diện (kỳ hạn 1 năm, số tiền bồi thường 100 triệu đồng, phí bảo hiểm 200,000đ).

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.