Chương trình tháng 5.2020 của PNJ "Trở lại mùa đẹp"

 

+ Bạc ưu đãi 20% + Trang sức CZ, ECZ, đá màu, ngọc trai ưu đãi 10% + Trang sức dây chuyền, kim cương ưu đãi 7% + Trang sức Ý & Vỏ 4% ** Cộng thêm % ưu đãi cho các KH VIP

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021