Coca Cola- Ra mắt sản phẩm mới Energy- Cộng thêm 6.24% hoa hồng

 

Coca Cola- Ra mắt sản phẩm mới Energy- Cộng thêm 6.24% hoa hồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.