Combo vé xem phim chỉ 77.000 VNĐ

 

- Vé xem phim từ Thứ Hai đến Thứ Năm: 77.000 VNĐ - Vé xem phim cuối tuần, lễ tết: 95.000 VNĐ - Combo bắp lớn và nước lớn: 79.000 VNĐ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.