???????? ????????̣???????? ????????????̉ ???????? Đ????́???? ????????̀ ????????̛̣???? ????????̛̃

 

Nhập mã ???????????????? - Nhận mã ????????????̉???? ????????????́ ????????% (tối đa 100K) cho toàn bộ giao dịch thuê xe tự lái & có tài xế trên toàn hệ thống Mioto. Áp dụng đến hết 31/07/2020.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.