⚡ĐẠI TIỆC ONLINE ĐÃ TRỞ LẠI⚡

 

????Đơn hàng từ 3.000.000 đồng đến dưới 6.000.000 đồng: giảm thêm 150.000 đồng ????Đơn hàng từ 6.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng: giảm thêm 375.000 đồng ????Đơn hàng từ 10.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng: giảm thêm 675.000 đồng ????Đơn hàng từ 15.000.000 đồng trở lên: giảm thêm 1.050.000 đồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.