Dalat Crazy Sale

 

Phòng đồng giá 229K/ĐÊM: - Áp dụng khách sạn thuộc chương trình - Số lượng phòng đồng giá mỗi ngày có hạn - Thời gian đặt phòng: đến hết 31/03/2020, Thời gian nhận phòng: đến hết 30/04/2020. NHẬP MÃ NHODALAT: GIẢM 27% GIÁ PHÒNG - Áp dụng tất cả khách sạn RedDoorz tại Đà Lạt - Thời gian đặt phòng: 10-16/03/2020 , Thời gian nhận phòng: hết 31/05/2020.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.