Đầm lụa đỏ lai bèo - Taffy Red Dress

 

Đầm lụa đỏ lai bèo - Taffy Red Dress. Giá chỉ 299K

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.