DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐỢT 2 THÁNG 08 (từ16/08 - 31/08) của BÁCH HÓA XANH

 

Link danh sách chi tiết: https://bit.ly/2Z2UpPY *Lưu ý: ACCESSTRADE gửi bạn 2 landing page bao gồm các sản phẩm được tính hoa hồng. Các Publisher tập trung đẩy số trên hai Landing page này để tối ưu được hiệu quả khi chạy chiến dịch BHX nhé! Tránh đẩy số trên trang chủ của Bách Hóa Xanh để giảm số lượng sản phẩm không được tính hoa hồng. Landing page 1: https://bit.ly/2OV0tGn (All sản phẩm). Landing page 2: https://bit.ly/2N22GgL (các sản phẩm ngành sữa. Banner: https://bit.ly/2Z3jMkH

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021