Đặt trước Galaxy S20 Series ưu đãi quà tới 7,000,000đ

 

Đặt trước Galaxy S20 Series ưu đãi quà tới 7,000,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.