Đặt trước iphone 11

 

Siêu phẩm iPhone 11 Đặt trước rước ưu đãi Giá đặt trước: 1.000.000đ Từ 12.09 đến 19.09 Thời gian giao hàng dự kiến: 20.09.2019

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.