Đặt trước iphone mới trừ 2 triệu vào giá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng

  • Đặt trước iphone mới trừ 2 triệu vào giá khi thanh toán bằng thẻ tín dụng
  • Thời gian từ 19/10 cho tới khi hết suất ưu đãi
  • Xem chi tiết TẠI ĐÂY