Đấu giá Online - Duy nhất ngày 17.06

 

Nhập mã HOTDEAL24 giảm 24% cho list các sản phẩm trong link: https://event.yes24.vn/dau-gia-nguoc-tu-2000 Đấu giá ngược với hình thức tham gia đấu giá thấp nhất và duy nhất sẽ chiến thắng. Thời gian: từ 10h - 23h59 ngày 17/6/2020. Cách chơi ngắn gọn: + Bước 1: Mua lượt chơi + Bước 2: Nhập số đơn hàng để xác định số lượt chơi của khách + Bước 3: Đặt giá đấu giá của khách hàng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.