ĐẦU THÁNG LƯƠNG VỀ RINH ĐỒ CÔNG NGHỆ: SALE OFF ĐẾN 50%

 

Nhập 10ICT1 Tặng 60.000đ ĐH 2 từ triệu. Nhập 10ICT2 Tặng 150.000đ ĐH 5 từ triệu . Nhập 10ICT3 Tặng 350.000đ ĐH 10 từ triệu. 48H FLASHSALE. 20 deal hot chỉ mở bán 2 ngày.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.