DEAL ĐỒNG GIÁ - SẮM THẢ GA

 

Nhập code DONGGIAT8 giảm 8% cho đơn hàng từ 450.000Đ , giảm tối đa 80.000Đ. Áp dụng từ ngày 06/08 đến ngày 12/08/2019

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.