DETOX GIẢM CÂN 7: Giảm giá 150K tiền mặt, quà tặng nước ép HPP

 

Giảm cân 7: mã T1GC7 giảm 150K + qùa tặng

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.