Đồng hồ Chất, Ưu đãi Nhất

 

Tặng ưu đãi 12% áp dụng tất cả các sản phẩm đồng hồ chính hãng bán nguyên giá. Đặc biệt, cộng dồn thêm 3% trên 01 mức ưu đãi của bất kì chương trình ưu đãi hiện hành đang diễn ra trên toàn hệ thống (ngoại trừ chương trình ưu đãi đồng giá).

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.