Đồng hồ RADO giảm đến 74%

 

Đồng hồ RADO giảm đến 74% đến 11h ngày 6/7/2019

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.