ĐUA TOP THÁNG 7 – TÍCH ĐƠN ĐỔI THƯỞNG CÙNG F88

 

Cứ 1 đơn hàng thành công, Publisher sẽ được tính 1 điểm. Giải thưởng sẽ được trao dựa trên số điểm Publisher tích lũy được trong thời gian diễn ra chương trình Cơ cấu giải thưởng: - >=20 điểm: Điện thoại Vsmart Joy 1 16GB ~ 2.000.000 - >=50 điểm: Điện thoại Samsung Galaxy A20 ~ 4.500.000 - >=100 điểm: Điện thoại Samsung Galaxy Note 8 ~ 12.000.000 - >=150 điểm: Điện thoại Iphone X ~ 20.000.000 Thời gian tính kết quả: sau khi kết thúc chương trình 01.08.2019 - 05.08.2019. Chú thích: Đơn hàng thành công là giới thiệu khách hàng thực hiện hợp đồng với F88.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.