DUY NHẤT NGÀY 25 VÀ 26/02 GIẢM ĐẬM GIẢM SÂU

 

*25/02: Nhập mã NK2602 giảm đến 550.000VNĐ Giảm 100.000đ cho đơn từ 3.500.000VNĐ - 7.000.000VNĐ Giảm 250.000đ cho đơn từ 7.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ Giảm 550.000đ cho đơn trên 15.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ *26/02 nhập mã NK2602VIP giảm 1.400.000VNĐ cho đơn hàng trên 25.000,000VNĐ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.