Featured brand sale-DJI: Giảm tới 30%

 

Thời gian khuyến mãi: 15:00:00 (08/07/2019) - 14:59:59 (11/07/2019) Quốc gia áp dụng: Tất cả (trừ khu vực trung đông / châu Phi và châu Mỹ Latinh) Chủ đề khuyến mãi: Featured brand sale-DJI Ưu đãi dành cho KH: 1. Giảm tới 30% 2. Kho hàng tại Nga

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.