Flash sale: Giảm đến 40%

 

Giảm đến 40%, từ 11h-14h. Mỗi ngày 4 sản phẩm khác nhau. ĐIỀU KIỆN: Mỗi khách hàng được đặt 1 đơn.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.