Flash Sale Vinmec - Ưu đãi đến 20%

 

17/9/19 - Thẻ vinmec standard -5% 18/9/19 - Sàng lọc ung thư phụ khoa -20% 19/9/19 - Khám tổng quát đặc biệt - 5% 20/9/19 - Thẻ Vinmec Premium - 5% 21/9/19 - Combo khám tổng quát toàn diện - 5%

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021