Galaxy Note 10 Series - Thu cũ đổi mới tiết kiệm tới 15 Triệu

 

Galaxy Note 10 Series - Thu cũ đổi mới tiết kiệm tới 15 Triệu

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.