Giảm 15% khi mua đồng hồ kim cương khi thanh toán bằng Giftcard

 

Giảm 15% khi mua đồng hồ kim cương khi thanh toán bằng Giftcard

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.