Giảm 150K khi mua combo 2 thùng 24 lon Budweiser 330ml 840K

 

Nhập mã Mã giảm giá: AT150K - Giảm 60K khi mua 1 thùng 24 lon Budweiser 330ml 420K (Sau khi áp dụng còn 360K. Mỗi khách hàng chỉ được sử dung 1 lần, tối đa 2 sản phẩm/ 1 lần và code được dùng 1000 lần)

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.