HELLO PHNOM PENH - NHẬP MÃ GIẢM NGAY 5%

 

Nhập mã: PHNOMPENH giảm ngay 5%. Áp dụng cho các đặt phòng từ ngày 10 - 16/06/2020 và có hiện lựa chon nhập mã số coupon trong đơn đặt phòng.

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.