[ HNAMMOBIE ] ✨ Đầu xuân nhận ngay 10% thưởng từ chiến dịch Hnammobile ✨

 

✒️ Chương trình áp dụng cho dòng sản phẩm Điện thoại khác Apple (bao gồm hàng hnam + Hàng Cty) ⏰ Thời gian áp dụng từ 01.03.2021 - 31.03.2021 + Nếu trong tháng 3 Publisher có tổng doanh thu được duyệt dòng sản phẩm Điện thoại KHÁC Apple (bao gồm hàng hnam + Hàng Cty) đạt từ 100.000.000đ đến dưới 200.000.000đ Publisher sẽ được thưởng thêm 5% trên hoa hồng được duyệt của giai đoạn 01.03.2021 - 31.03.2021 ✔️ Nếu trong tháng 3 Publisher có tổng doanh thu được duyệt dòng sản phẩm Điện thoại KHÁC Apple (bao gồm hàng hnam + Hàng Cty) đạt từ trên 200.000.000đ đến dưới 400.000.000đ Publisher sẽ được thưởng thêm 8% trên hoa hồng được duyệt của giai đoạn 01.03.2021 - 31.03.202 ✔️ Nếu trong tháng 3 Publisher có tổng doanh thu được duyệt dòng sản phẩm Điện thoại KHÁC Apple (bao gồm hàng hnam + Hàng Cty) đạt từ 400.000.000đ trở lên Publisher sẽ được thưởng thêm 10% trên hoa hồng được duyệt của giai đoạn 01.03.2021 - 31.03.202

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.

Xem thêm các chương trình khác

Freeship

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 90K

Ngày hết hạn: 05/09/2021
Giảm 80K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 20K

Ngày hết hạn: 31/05/2021
Giảm 30K

Ngày hết hạn: 31/05/2021