Hồng sâm: Mua 1 tặng 1

 

Từ nay đến 20/10 khi mua 01 hộp hồng sâm trẻ em được tặng 01 hộp cùng loại

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.