iPhone 11 Pro Max - Sale sốc còn 28,990,000đ

 

iPhone 11 Pro Max - Sale sốc còn 28,990,000đ

 

Xem chi tiết chương trình tại đây.